Loader
Eboost.agency
Social Share

Správa sociálnych sietí

info@eboost.agency
Okrem budovania brandingu vašej značky a grafických výstupov a tlače
vám vieme zabezpečiť kompletnú správu vašich sociálnych sietí ako Facebook a Instagram. Vždy na úvod spolupráce pripravíme prezentáciu (koncept), kde sa vám budeme snažiť ukázať a popísať, ako by mohli vyzerať vaše príspevky a čo by mali obsahovať. Po vzájomnej dohode o spolupráci každý mesiac vopred pripravíme content plán, ktorý vám následne zašleme na kontrolu a pripomienkovanie.
Po odsúhlasení začíname s publikovaním pripravených postov. Okrem klasickej správy sociálnych sietí vieme nastaviť aj reklamy na FB a IG, propagáciu, či spúšťanie kampaní a rôznych kreatívnych súťaží. Výnimkou nie sú ani inovácie a trendy v sociálnych médiách, ktoré neustále sledujeme a snažíme sa v nich zlepšovať. Každý mesiac takisto zhŕňame výsledky a štatistiky a klientom pripravujeme report, kde môžu vidieť celomesačné výsledky, ku ktorým pripravíme odporúčania a nastavíme ďalšie ciele, ktoré sa reálne dajú splniť.

Ako sa staráme o sociálne siete ?

Tešíme sa na spoluprácu!
1. Krok
osobné stretnutie

Náš obchodný zástupca sa s vami veľmi rád stretne osobne, kde spoločne preberieme vaše požiadavky a predstavy, ktoré následne spoločne zanalyzujeme, porovnáme s konkurenciou a začneme spoločne budovať váš produkt

2. Krok
Prezentácia

Náš tím spoločne vypracuje prezentáciu, v ktorej vám pripravíme na ukážku niekoľko grafických postov, spoločne s popismi, ako asi príprava správy sociálnych sietí bude vyzerať v praxi. Každý jeden post detailne opíšeme a tiež vysvetlíme, čo ním chceme dosiahnuť. Takisto vám ukážeme, čo všetko sa dá prostredníctvom sociálnych sietí komunikovať.

3. Krok
Ideme na to!

Po vzájomnej dohode vám pripravíme content plán (Instagram a Facebook), ktorý vám vzápätí zašleme na schválenie. Po schválení a zapracovaní pripomienok sa môžeme spoločne pustiť do toho

Prvú kávu platíme my !

info@eboost.agency